SİSTEMİN AVANTAJLARI

PLANTATOR sistemi, özellikle üretim, dağıtım, meyve ve sebze işlenmesi dahil olmak üzere tarıma adanan profesyonel bilişim çözümüdür. Plantator; çiftlik yönetim yazılımı, gıda üretici yazılımı, meyve üretici yazılımı ve sebze üretici yazılımı içeren kapsamlı bir çözümdür.

Plantator, tarım sektörüne özel olarak tasarlanan, genellikle büyük sistemler tarafından göz ardı edilen tarım-gıda endüstrisinin belirli iş alanlarını yönetmeye yardımcı olan niş tarım sistemidir.

Sunduğumuz yazılım sayesinde çiftlik yönetimi daha kolay ve her şeyden çok etkili olur. Önerilen çiftlik yönetim programı girilen verilere göre maliyet-etkinlik faktörü dikkate alınarak mümkün olan geliştirme yönleri sunar.

Tarım yazılımı uygulanır uygulanmaz yatırımınız kara dönüşür. Plantator sisteminin uygulanmasından kaynaklanan avantajlar arasında daha yüksek verimlilik, daha iyi organizasyon ve dolayısıyla daha iyi mali sonuç vardır.

Çiftçiler için Pla ntator yazılımı, Set(h) şirketinin şeker, tahıl ya da tütün gibi sektörler için BT sistemlerinin tasarlanmasında kapsamlı ve uzun yılların tecrübesine dayanarak yapılmıştır. Bu sayede tarım-gıda işletmelerince kanıtlanmış en iyi fikirleri ve teknolojileri içermektedir. Etkili depo politikası, işgücü verimliliği ve mal alımı ile dağıtımın etkin yönetimi ile her üretim şirketindeki faydaları artırır.

Meyve ve sebze üreticileri için çiftlik yönetim yazılımı sıradan bir depolama sisteminin daha fazlası – bu tüm depo yönetimidir. Plantator gibi tarım için bilgisayar programları, tarım sektörünün spesifikliğini ve işleyişini yansıtır. Tarım endüstrisini, gıda ürünleri üretilmesi amaçlanan, birbirlerine bağlı faaliyetler olarak görüyoruz. Sunduğumuz tarımsal sistem; tedarikçi ve müşteri iletişim yönetimi (CRM/ SRM), stok devir belgeleri yönetimi, satış ve satın alma faturaları desteği, alım-satım fatura işleminin yanı sıra, yüklenici ile ödeme yönetimi gibi birçok sistemin özelliklerini birleştirir. Sonuç olarak Plantator; gıda üreticiler için programları, güvenilir ve verimli bir şekilde ileri-geri tedarik zincirini takip etme imkanı sağlayarak kapsamlı Traceability sistemlerini oluşturur.

Gıda üreticileri için sistem, meyve ve sebzelerinizin yüksek kalitesini garanti eder, çiftlik yönetimini destekler ve böylece ürünlerinizin iyi satışını sağlar.


SİSTEM FONKSİYONLARI